หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา (ขั้นตอนการผลิต)
เกี่ยวกับเรา (ขั้นตอนการผลิต)

เกี่ยวกับบริษัทฯ    

    บริษัท ฐานะภัณฑ์ จำกัด ได้คัดสรรวัตถุดิบอย่างเข้มงวด  มีการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้ชำนาญการ ควบคุมการผลิตโดยเครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย   พนักงานผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชำนาญ  มีการควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอน  อีกทั้งยังมีบริการต่อเนื่อง เช่น การปักชื่อ ปักโลโก้ เครื่องหมายต่างๆ ด้วยจักรคอมพิวเตอร์  และงานสกรีน  มีการส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพและตรงเวลา  ทั้งนี้บริษัทฯยังจัดให้มีบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุด

 ตัวอย่างงานผลิต

    -  ผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์ม เครื่องแบบนักเรียน  ชุดอาจารย์ และสิ่งทอต่างๆที่ใช้ในโรงเรียน

 

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

 

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2019 Vevo Systems Co., Ltd.